[teaser]

Prawo w internecie

[tabgroup]
[tab title=”Informacje”]

Nasza firma działa zgodnie z wymogami prawa. Pozwala to Państwo czuć się zabezpieczonym przed nieprzestrzeganiem go oraz związanymi z tym sankcjami, które mogą mieć dwojaki charakter:
 
  • kary stosowane przez organy państwa za omijanie przepisów prawnych,
  • ewentualna odpowiedzialność cywilna względem kontrahentów.
 
Klienci, którzy decydują się na konsultacje z zakresu prawa doceniają je z kilku powodów, włączając w to m.in:
 
  • ewnetualność zebrania nowych doświadczeń do projektu czy obiektywnych analiz na temat danej firmy i jej strategii,
  • możliwość zasięgnięcia ekspertyz, przeważnie praktycznej wiedzy specjalistów,
  • możliwość dodatkowego wsparcia przy pojedynczym projekcie (oszczędzamy na zatrudnieniu dodatkowo pracownika).
 
Prawo obowiązujące w Internecie – zakres usługi konsultingowej
Lata doświadczeń w branży internetowej pozwalają nam na rzetelne analizy i doradztwo w sprawach dotyczących usług w tym sektorze.
W ramach usługi prowadzimy następujące działania:
  • analizowanie i opiniowanie regulaminów serwisów internetowych i konkursów,
  • analiza każdego typu umów,
  • doradzamy w sprawie danych osobowych, PR i innych spraw związanych z Internetem,
  • opiniowanie dokumentów w zakresie występowania w nich klauzul niedozwolonych.
Co to jest klauzula niedozwolona?
Klauzule niedozwolone (inaczej klauzule abuzywne) definicja przedstawia się jako postanowienia kształtujące prawa i obowiązki klienta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszające jego interesy. W tego typu wypadkach konsument jest postawiony pod ścianą i nie ma możliwości renegocjacji umowy.
Wszelkie dane są dostępne w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie jest prowadzony rejestr wzorców uznanych za niedozwolone. Do tej pory zarejestrowano 3 600 klauzul niedozwolonych.


[/tab]
[/tabgroup]

[/teaser]

.