Oprogramowanie pod środki unijne 8.1,8.2

Oprogramowanie pod środki unijne 8.1, 8.2 – B2B, B2C

Nasza firma buduje oprogramowanie, na które przedsiębiorcy mogą pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej, które mieszczą się w katalogu Działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizowanie projektów e-biznesowych pozwalających na rozwijanie własnej firmy oraz podwajania jej zysków.
Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
Projekt związany jest z zagadnieniem E-usługi.
E-usługi zwane w fachowej terminologii usługami elektronicznymi, bądź cyfrowymi są całkowicie zautomatyzowane z mała pomocą człowieka nad nimi czuwającego. Cecha charakterystyczną E-usług jest świadczenie usługi na odległość.
Kwoty jakie można uzyskać na finansowanie w ramach Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” to: 20 000 – 700 000 zł.
Okres realizacji projektu to 24 miesiące.
O wsparcie mogą się starać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji działalności (ze wszystkich województw) lub od 1 roku do 2 lat (z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego).
Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Przewodnią myślą tego projektu jest wprowadzanie w firmach innowacyjnych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), umożliwiają one podjęcie współpracy z firmami o wiele bardziej z zaawansowaną technologią lub na skuteczniejsze konkurowanie w biznesie opartym na nowoczesnych technologiach.
 
W skrócie B2B kryje się rozwinięcie – są to wszystkie procesy potrzebne do funkcjonowania Twojej firmy jak: zamawianie, rozliczenia, zaopatrzenia.
 
Kwoty jakie można uzyskać na finansowanie w ramach Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” to: 20 000 – 2 000 000 zł.
Okres realizacji projektu to 24 miesiące.
O wsparcie mogą się starać przedsiębiorcy sektora MŚP.

.